De belangrijkste sectorkennis
op één plek

Iedereen krijgt de ondersteuning die nodig is, tegen zo laag mogelijke kosten. Het klinkt eenvoudig, maar het Sociaal Domein is een complex geheel. Hoe houd je als gemeente het overzicht dat nodig is om al je taken die zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening goed uit te voeren.

Eén ding is zeker: datagedreven werken helpt om het overzicht te behouden en om kennis op te doen wat er in het sociaal domein gebeurt. Op deze pagina vind je al onze kennis over de thema’s waar wij mee helpen in het sociaal domein in de vorm van blogs, whitepapers en trendrapporten.

sociaal domein
Get in touch

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal