Effectief contractmanagement sociaal domein:
inzicht in zorgaanbieders

Hoe houd je als gemeente zicht op de juiste besteding van zorggeld en voer je effectief contractmanagement in het sociaal domein? Gemeenten werken vaak met tientallen, soms wel honderden partijen samen om zorg en ondersteuning te kunnen leveren aan hun inwoners. Er toezicht op houden dat al het zorggeld goed wordt besteed is een omvangrijke klus.

Contractmanagement in het sociaal domein
de uitdagingen

Goed contractmanagemant valt of staat voor gemeenten met inzicht in de financiële situatie van zorgaanbieders in de regio. Maakt een partij veel winst, of moet deze de eindjes aan elkaar knopen? Is er sprake van onrechtmatigheid of zit een zorginstantie in de knel? Inzicht hebben in deze gegevens betekent grip houden op een goede besteding van het budget.

Lees hier hoe de gemeente Enschede met behulp van data meer grip kreeg op de gemeente financiën

Signaalgedreven
contractmanagement

Om effectief en efficiënt contractmanagement te voeren is het belangrijk om op voorhand risico’s te signaleren. Dat is bijvoorbeeld een klachtenreistratie, maar ook hoge winsten of verliezen bij je contractpartners. Door deze signalen te verzamelen, kun je gericht bepalen waar je de schaarse aandacht op inzet.

Datagedreven sturen
in het contractmanagement

Om in het contractmanagement afspraken te maken die nodig zijn om de gesigaleerde risico’s te beheersen, is het essentieel om te begrijpen hoe de risico’s tot stand komen. Broondnodig inzicht dus, in, bijvoorbeeld, de gevolgen van tariefwijzigingen, budgetplafonds of veranderingen in aanbestedingssystematiek. Deze inzichten helpen om de contractgesprekken voor te bereiden en gerichte vragen te stellen naar, bijvoorbeeld, verbeterplannen.

Lees in deze case study hoe A-INSIGHTS de gemeente Smallingerland helpt met risicosignalering binnen het sociaal domein.

Get in touch
Select...

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal