Monitor zorgaanbieders in het sociaal domein
met behulp van A-INSIGHTS

A-INSIGHTS heeft de Aanbiedermonitor ontwikkeld. Als inkooporganisatie ben je verantwoordelijk voor een stabiel zorglandschap. Faillisementen van zorgaanbieders vormen een risico voor de continuïteit van de dienstverlening. Onrechtmatighede bestedingen van zorggeld zijn ook een gevaar voor een stabiel landschap. Om grip te houden op deze risico's is signaalgedreven werken/contractmanagement de oplossing. De Aanbiedermonitor signaleert de belangrijkste risico's in het zorglandschap en biedt de juiste stuurinformatie om die te beheersen. Gebruik de Snelscan om je volledige contractportefeuille te scannen op winst en verlies. Gebruik de Risicomodules om het gesprek met de aanbieder voor te bereiden aan de hand van de meest actuele stuurinformatie.

Wil je meer weten over onze onze diensten en producten? Neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende demo.

Sociaal Domein
Get in touch
Select...

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal