Sociaal Domein:
de betekenis & ontwikkelingen

Voor alle gemeente in Nederlands is de betekenis van het ‘Sociaal domein’ net even anders. De ene gemeente regelt alle onderdelen zelf, de andere heeft de inkoop regionaal georganiseerd. En iedere gemeente is uniek in zijn beleidskeuzes. In de kern is de uitdaging echter hetzelfde: de beste ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben, tegen zo laag mogelijke kosten. En deze uitdaging is enorm, want het sociaal domein is altijd in beweging.

Ontwikkelingen binnen het sociaal domein
over de afgelopen vijf jaar

Tekorten, hoge winsten bij aanbieders en continuïteit van zorg: het zijn actuele thema’s binnen het sociaal domein. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen? En wat zijn andere interessante trends?

Lees ons trendrapport of onze laatste blogs over alle ontwikkelingen in het sociaal domein:
- De zorgvraag bij zorgaanbieders in Nederland stijgt
- Gemeenten raken in de knel
- Kleine partijen profiteren

Sociaal Domein

De bezuinigingen
in het sociaal domein

De uitgaven in het Sociaal Domein stijgen al jaren door de toename van het gebruik van de voorzieningen. Mensen die in de zorg belanden, blijven er steeds langer in hangen. Bovendien blijft het volume van cliënten toenemen. Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er al forse bezuinigingen doorgevoerd, maar door het stijgende gebruik van de voorzieningen lopen de tekorten op en staan de gemeentelijke begrotingen steeds verder onder druk. Daarmee komt ook de continuïteit van zorg in het geding.

Lees meer over de bezuinigingsopgave van gemeenten in 2021

Meer weten over alle ontwikkelingen?
Download ons trendrapport

Meer weten over de ontwikkelingen in het sociaal domein? Download dan hier ons laatste trendrapport datagedreven risicosignalering.

Get in touch
Select...

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal