Continuïteit van zorg
bewaken

De continuïteit van zorg is een kernwaarde binnen het sociaal domein. Maar het is niet altijd even vanzelfsprekend: er zijn risico’s die de continuïteit van zorg in gevaar brengen, bijvoorbeeld bezuinigingen in het sociaal domein, of hoog personeelsverloop en -verzuim bij aanbieders. En dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. De grote uitdaging voor gemeenten is dan ook om de continuïteit van zorg te bewaken en de risico’s zo goed mogelijk te beheersen.

Inzicht in het zorglandschap
inzichtelijk maken

Het aanpakken van de problemen in het sociaal domein begint bij inzicht in wat er gebeurt in het zorglandschap. Daarom moeten gemeenten inzicht hebben in de (financiële) gezondheid van zorgaanbieders. Zo kunnen ze signalen herkennen, mogelijke risico’s blootleggen en de onderliggende problematiek samen met de zorgaanbieder aanpakken. Maar hoe maak je de grote hoeveelheden (financiële) data in het zorglandschap inzichtelijk?

A-INSIGHTS kan hierbij helpen. Wil je weten hoe? Vraag dan vrijblijvend een demo aan.

Andere factoren die invloed hebben
op de continuïteit van zorg

Continuïteit van zorg is in de kern een vraagstuk over financiële gezondheid van een aanbieder. Maar er speelt meer rondom het thema. Analyse van de cijfers over 2019 levert een aantal conclusies op, waar gemeenten vervolgens proactief op kunnen acteren.

- Grote aanbieders in de GGZ lijden meer onder verzuimpercentages
- Aandeel eigen personeel in de GHZ neemt toe
- Rendement jeugdzorgaanbieders zakt fors
- Ziekteverzuim in de zorg stijgt naar 7,8%

Zorgpersoneel uitstroom
en tekorten

In de periode 2017-2020 verliet op jaarbasis één op de vijf medewerkers de zorgsector. Die hoge uitstroom leidt enerzijds tot een tekort aan zorgpersoneel, waardoor het voor zorgorganisaties steeds moeilijker wordt om al het werk uit te kunnen voeren. Lees hier meer over de alarmerend hoge uitstroom van zorgpersoneel en de daarmee gepaard gaan de risico’s voor de continuïteit van zorg.

Get in touch
Select...

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal