Zorgfraude in het sociaal domein
tegengaan

Gemeenten en regio-organisaties zijn steeds beter in staat om signalen van zorgfraude op te vangen, maar de capaciteit om vervolgonderzoek te doen is vaak nog ontoereikend. Waar begin je als gemeente met de aanpak van zorgfraude? Het opsporen van fraude is in de praktijk een lastige klus. En als je al iets op het spoor bent, kost het enorm veel tijd en verdiepend onderzoek om tot bewijsvoering te komen. De enige effectieve manier is om signaalgedreven te werken. Anders gezegd, het verzamelen van signalen uit alle informatiekanalen die gemeenten tot hun beschikking hebben en op basis daarvan actie te ondernemen.

Rechtmatige winst of zorgcowboy
hoe signaleer je zorgfraude tijdig?

Het belangrijkste signaal bij het opsporen van zorgfraude is het winstcijfer. Valt die winst binnen de norm, oftewel, is de winst rechtmatig? Of heb je maken met een zorgcowboy? In de media zijn de afgelopen jaren genoeg voorbeelden voorbijgekomen van hoge winsten in de zorg, maar hoe hoe ga je als gemeente of inkooporganisatie met hoge winsten om?

Lees hier meer over het signaleren van zorgcowboys.

Als gemeente zorgfraude
binnen het sociaal domein tegengaan

Door signaalgedreven te werken kunnen gemeenten zorgfraude binnen het sociaal domein tegengaan. Er zijn allerlei signalen die gemeenten kunnen verzamelen, zoals tips van cliënten dat zorg niet wordt uitgevoerd; signalen uit de screenings van bestuurders; financiële signalen uit jaarrekeningen di erop kunnen duiden dat geld niet wordt ingezet voor zorgverlening; of signalen uit het facturatieverkeer waaruit blijkt dat er opmerkelijk vaak op die ene dure categorie van zorg wordt gedeclareerd.

Download vrijblijvend ons trendrapport Zorgfraude en lees meer over de achtergrond, gevolgen, verschillende vormen en signalen van zorgfraude.

Get in touch
Select...

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal