Grip op de zorg
Datagedreven werken

Hoe zet je als gemeente de stappen naar datagedreven werken? Niet alleen de bedrijfssector onderkent inmiddels het belang van datagedreven werken, maar ook bij gemeenten leeft het besef dat data kan helpen om geïnformeerde beslissingen te nemen die ten goede komen van het sociaal domein. Juist in onzekere tijden.

Datagedreven werken gemeenten

Datagedreven
Meer grip voor gemeenten

Door de financiële cijfers van zorgaanbieders gestructureerd in kaart te brengen kunnen gemeenten de zorg in hun regio op verschillende niveaus bekijken en mogelijke continuïteitsrisico’s signaleren. Deze manier van datagedreven werken geeft gemeenten meer grip op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Meer weten over hoe gemeenten door datagedreven te werken meer grip op de zorg kunnen krijgen? Download dan hier ons trendrapport datagedreven risicosignalering.

Aan de slag
met datagedreven werken

De meeste zorgaanbieders zijn verplicht om hun data / boeken te deponeren bij het ministerie en de Kamer van Koophandel. Maar hoe lees je als “leek” dit soort data? Hoe zorg je dat je van deze data kunt profiteren?

Lees hier meer over het starten met datagedreven werken.

Get in touch
Select...

Yes! I want to be in the know.

Insights uit mijn sector

Taal